Stap voor stap naar
een energiezuinig huis

Wij Wonen Duurzaam helpt mensen bij het verduurzamen van hun woning. We geven onafhankelijk advies en hebben geen vaste afspraken met de bedrijven die worden ingeschakeld. We willen dat de markt van aanbieders eerlijk en transparant wordt. Zo kan iedereen in alle vrijheid stap voor stap de overgang maken naar een duurzaam huis.

Voor wie

We zijn er voor onze klanten

Je huis duurzaam maken is aantrekkelijk. Energielasten kunnen omlaag, het milieu wordt ontzien en het comfort in huis gaat erop vooruit. Bovendien stijgt de waarde van een huis als het energielabel opschuift.

Voor particulieren

We zijn er voor huizenbezitters die kosten en energie willen besparen, hun bestaande woning willen verduurzamen, renovatie- of bouw-plannen hebben of een ander huis willen kopen.

Voor VVE’s en hun leden

We zijn er voor Verenigingen van Eigenaren die kosten en energie willen besparen en hun wooncomplex - en de woningen van hun leden - willen verduurzamen of renoveren.

Over ons

Wat kunnen wij voor u doen?

Je huis verduurzamen is complex en het is lastig om je weg te vinden in het aanbod van oneindige mogelijkheden. Wij Wonen Duurzaam helpt.

Zonnepanelen

Isolatie

Energie

Comfort

Eco dak & muur

Slim huis

Zelfvoorzienend

Subsidie en financiering

Advies in begrijpelijke mensentaal

We hebben verstand van technische oplossingen, we weten wat iets mag kosten, we kennen alle subsidie- en financieringsmogelijkheden én: we geven advies in begrijpelijke mensentaal.

Verstand van duurzaamheid

We weten wat duurzaam bouwen is: we hebben verstand van bouwkunde, natuurkunde, ecologie, klimaatbeheersing en duurzame materialen en energiebronnen.

Eerlijk en
onafhankelijk

We doen ons best om de juiste bedrijven te selecteren. We hebben geen vaste provisieafspraken met leveranciers of uitvoerders en zijn we niet verbonden aan energiebedrijven.

Aanpak

In vier stappen naar een duurzame woning of VVE-wooncomplex

In vier stappen begeleiden we particulieren en Verenigingen van Eigenaren en hun leden naar een energiezuiniger huis of wooncomplex met een beter comfort en lagere lasten.

Inspiratie en
advies

Offerte, subsidie
en financiering

Begeleiding, uitvoering en renovatie

Aanspreekpunt
en nazorg

Met wie

Op weg naar een transparante markt

We doen ons best om de markt eerlijk en transparant te maken. We trainen bedrijven en gemeenten op het gebied van duurzaam wonen en bouwen. Bedrijven die aan onze eisen voldoen, ontvangen een Wij Wonen Duurzaam goedkeuring. Met hen willen we graag samenwerken - zonder verborgen provisieafspraken.

Voor gemeenten

We zijn er voor Gemeenten die hun inwoners willen stimuleren tot het verduurzamen van hun woningen en daarmee hun duurzaamheidsbeleid willen omzetten naar realisatie en werkgelegenheid.