Stap voor stap naar
een energiezuinig huis

Aanpak voor VVE's

In vier stappen naar een duurzaam wooncomplex

In vier stappen begeleiden we verenigingen van eigenaren en hun leden naar een energiezuiniger wooncomplex met een beter comfort en lagere lasten.

Stap 1

Inspiratie en advies

U krijgt inzicht in een energiezuiniger VVE-complex met een beter comfort en lagere kosten, plús draagvlak onder de leden.


Wat krijgt u?

 • Analyse VVE-complex.
 • Enquête onder de leden.
 • Inspiratieworkshop.
 • Scala aan verbeteringen en veranderingen.

Kosten

 • €1.500 voor 4 - 10 appartementen.
 • €2.200 voor 10 - 25 appartementen.
 • €2.900 voor 25 - 50 appartementen.
 • €3.600 voor +50.

Alles begint met het creëren van draagvlak onder de leden. Daarvoor is het nodig om te weten wat ieders behoefte is en wat de kosten zijn van de maatregelen. VVE’s kunnen voor deze fase subsidie aanvragen.

We houden een enquête onder de leden en we organiseren een workshop. Op die manier leggen we de behoeftes bloot en praten we over oplossingen en mogelijkheden. Vervolgens schrijven we een leesbaar verslag met alle mogelijkheden.

Op verzoek zorgen we ook voor een EPA-advies. Hierdoor is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor deze fase. VVE’s kunnen zelf bepalen of ze zelf verder gaan of met ons doorgaan naar Stap 2.

Stap 2

Offerte, subsidie en financiering

U krijgt inzicht in kosten per maatregel en in de mogelijkheden voor subsidies en financiering.


Wat krijgt u?

 • Vergelijkende offertes per maatregel.
 • Subsidiekansen en financieringsmogelijkheden.
 • Presentatie aan VVE en leden.

Kosten

 • €750 per maatregel of €3.000 voor vier of meer maatregelen.
 • €750 voor begeleiding subsidie en financiering.

In deze stap kijken we naar kosten, financiering en planning. Eerst gaan we op zoek naar de beste technische oplossingen. Daarna zorgen we per maatregel voor offertes die de klant naast elkaar kan leggen en kijken we hoe de werkzaamheden het beste gepland kunnen worden.

Op verzoek van de VVE doen we een onderzoek naar subsidiekansen en financieringsmogelijkheden. Op die manier wordt niet alleen duidelijk wat alles kost, maar ook hoe het betaald kan worden en wat de mogelijkheden zijn om die kosten op termijn terug te verdienen.

Vervolgens zorgen we voor een planning en onafhankelijke offertes voor alle onderdelen. Aan het eind van deze fase kan de VVE zelf beslissen of hij zelfstandig doorgaat met de uitvoering of de regie overlaat aan Wij Wonen Duurzaam.

Stap 3

Uitvoering en begeleiding

We houden toezicht op de uitvoering en begeleiden het hele project.


Wat krijgt u?

 • Volledig toezicht op de uitvoering.
 • Projectbegeleiding van A tot Z.
 • Goedkeuring eindoplevering.
 • Contract voor duurzaam beheer en onderhoud.

Kosten

Deze stap kost u niets. Onze kosten worden betaald via een korting van drie tot acht procent die we bedingen bij de uitvoerders.


Als een woningcomplex op verschillende fronten wordt aangepakt, kan het handig zijn om iemand in de arm te nemen voor toezicht op de uitvoering en begeleiding van het hele project. Wij Wonen Duurzaam neemt graag de regie op zich.

Onze klanten sluiten zelf hun overeenkomsten met leveranciers en uitvoerders – daar helpen we hen bij. Als dat gebeurd is, treden we op namens de VVE en zorgen we voor begeleiding van de uitvoering van het totale project, zodat de klant er verder geen omkijken meer naar heeft. Na oplevering regelen we een groen meerjarig onderhoudsplan (contract) voor duurzaam beheer en onderhoud van uw VVE-complex.

Onze kosten voor deze stap worden betaald via een korting van drie tot acht procent, die we bedingen bij uitvoerders. Die korting geven ze graag, omdat het ook voor hen prettig en snel werken is met een partij die overzicht heeft op het totale project en weet wat er moet gebeuren.

Stap 4

Begeleiding en nazorg

Als er wat misgaat, treden we op als bemiddelende partij, waarbij we nadrukkelijk uw kant kiezen.


Wat krijgt u?

 • Vast aanspreekpunt gedurende twee jaar na oplevering.
 • Bemiddeling tussen klant en uitvoerders.

Kosten

Deze stap kost u niets. Het maakt deel uit van onze service.


We hebben vertrouwen in ons advies. Daarom verdwijnen we niet uit beeld als de duurzaamheidsverbeteringen aan een VVE complex klaar zijn. Tot twee jaar na de voltooiing houden we contact en zijn we beschikbaar om te overleggen als er iets niet klopt.

De garantie voor de werkzaamheden en de producten ligt bij de leveranciers en de uitvoerders. Als er wat misgaat, treden we op als bemiddelende partij, waarbij we nadrukkelijk de kant van de klant kiezen. En natuurlijk zijn we benieuwd of de klant tevreden is.

Wie met ons in zee gaat, kan rekenen op betrouwbare en duidelijke adviezen en begeleiding. Wij Wonen Duurzaam wil dat klanten een objectieve keuze maken waar ze geen spijt van krijgen.